Nhà Tin tức

Trung Quốc Beijing Ruiqihongye Electrical Equipment Co., Ltd. tin tức công ty

Chứng nhận
Trung Quốc Beijing Ruiqihongye Electrical Equipment Co., Ltd. Chứng chỉ
Trung Quốc Beijing Ruiqihongye Electrical Equipment Co., Ltd. Chứng chỉ
Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ
Công ty Tin tức
tin tức mới nhất của công ty về 7.12 Hoạt động điều tra ở nước ngoài

7.12 Hoạt động điều tra ở nước ngoài

[2023-07-12 16:22:37]
Vào ngày 12 tháng 1, công ty của chúng tôi tham gia một nhiệm vụ tìm kiếm thực tế ở nước ngoài được tổ chức bởi Hiệp hội Xe năng lượng mới, bao gồm các điểm dừng ở Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hàn Quốc,và các nước khác.... Đọc thêm
Page 1 of 1